Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Sıkça Sorulan Sorular

2008 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SORU-CEVAP BİRİMİ

 

HL İLAÇLARI VERİLME KOŞULLARI

 

a)   15.05.2006 öncesinde çıkan hiperlipidemi raporlarında LDL ve trigliserid sonucu aranmaksızın reçete karşılanabilir.

 

 b)   15/05/2006 (dahil) ve 15/06/2007(hariç) tarihleri arasında çıkan raporlarda LDL ve/veya trigliserid sonucu raporun üzerinde mutlaka yazmak zorundadır. Bu durumda raporun üzerinde sonuç olduğu için tahlil kâğıdı eklemeye gerek yoktur.

 

Bu tarihte geçerli koşullar:

 

Tanı: hiperlipidemi veya koroner arter (sadece bu teşhislerden biri varsa)

 

-Statin grubu ilaçlar için; LDL>160, idame tedavi raporda belirtilirse LDL>100

-Statin grubu dışındaki ilaçlar için; trigliserid >300 (idame tedavisi bulunmamaktadır)

 

Tanı: Hiperlipidemi+akut koroner sendrom veya + diyabet veya +geçirilmiş Mİ( hiperlipidemiyle beraber bu teşhislerden biri varsa)

 

-Statin grubu ilaçlar için; LDL >130; idame tedavi raporda belirtilmişse LDL<100  olabilir.

-Statin grubu dışındaki ilaçlar için trigliserid >150 (idame tedavisi bulunmamaktadır)

 

 

Raporları; dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, nöroloji, aile hekimliği uzman hekimleri çıkarabilmektedir.

 

Raporsuz verilmesi halinde tüm hekimlerce reçete tarihiyle aynı zamanda ya da reçete tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar olan bir tahlil sonucu eklenerek reçetelenebilir.

 

c)  15/06/2007 (bu tarih dahil) sonrasında çıkan raporlarda LDL veya trigliserid sonucunun raporda yazılmasına gerek yoktur. Raporda sonuç yazılmamışsa rapor tarihiyle aynı tarihte veya rapordan en geç 6 ay öncesine ait bir tahlil sonucu eklenerek raporlu olarak 3 aylık dozda verilebilir (eklenen tahlil sonucu rapor bitimine kadar kullanılabilir.) Eğer LDL veya trigliserid sonucu raporda yazılmışsa ayrıca tahlil sonucu eklenmesine gerek yoktur.

 

 Bu tarihteki koşullar:

 

-Statin grubu ilaçlar için; LDL >160 (idame tedavi bulunmamaktadır)

-Statin grubu dışındaki ilaçlar için; trigliserid >300 (idame tedavi bulunmamaktadır)

 

Tanı: Hiperlipidemi + akut koroner sendrom veya +diyabet veya +geçirilmiş Mİ veya +geçirilmiş inme veya + koroner arter hastalığı veya + periferik arter hastalığı veya + abdominal aort anevrizması veya + karotid arter hastalığı varsa( hiperlipidemiyle beraber bu teşhislerden biri varsa):

 

 

-Statin grubu ilaçlar için; LDL >100

-Statin dışındaki ilaçlar için; TRIGLISERID>200

 

Tanı: Hiperlipidemi + hipertansiyon + (65 yaş ve üstü hasta)

 

-Statin grubu ilaçlar için; LDL>130

 

 

!!!!!!    01,01,2009 tarihi itibariyle "hipertansiyon, akut koroner sendrom, diyabet, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması, karotid arter hastalığı" tanılarının sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.

 

**** 04.04.2008 ve sonrasında raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisini rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkik sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 1*1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

 

KLOPİDOGREL VERİLME İLKELERİ

 

Raporlu verilme koşulları:

 

Klopidogrel verilmesi için düzenlenen raporlarda;

 

-iskemik kalp hastalığı

-koroner arter hastalığı(aterosklerotik kalp hastalığı)

 

Teşhislerinden birinin bulunması durumunda rapora anjiografi epikrizi eklenecektir.

 

Raporda ;

 

-serebrovasküler iskemik olay (serebral enfarktüs) (serebrovasküler hastalık tek başına yetmiyor)

 

-tıkayıcı periferik arter hastalığı

 

Teşhislerinden biri varsa bu teşhisler için rapora ayrıca bir anjiografi epikrizi eklenmeyecektir.

 

****klopidogrel raporları kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir.

 

**** Yukarıda yazılan tüm teşhisler için " aspirin veya diğer antiagreganlara karşı GIS(gastro intestinal sistem) intoleransı mevcuttur" ibaresi raporda yer alacaktır.

 

**** klopidogrel raporlarının süresi 12 aydır. Provizyona girilen rapor kodu 04.15 dir.

 

**** 6 aylık ilaç salınımlı stent raporu olanlarda şu anda klopidogrel bedeli karşılanmamaktadır.

 

 

 

Raporsuz verilme koşulları:

 

- koroner artere stent uygulanacak hastalarda kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 24 saat öncesinden ilaca başlanabilir. Stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık dozun bu hekimler tarafından reçete edilmesi tarafından bedeli ödenir. Reçete üzerinde bu durumun belirtilmesi yeterlidir.

 

 

OSTEOPOROZ İLAÇLARI VERİLME İLKELERİ

 

 

a) 15/06/2007  tarihinden önce çıkan osteoporoz raporlarına eklenen kemik yoğunluğu ölçüm belgelerinde ,  L1-L4 ve L2-L4 , total femur ve femur boynu "T" değerlerinden herhangi birinin kırık olmaması durumunda -2,5 veya daha düşük ( -2.6,-2.7 ....)  olması halinde verilir.

 

Raporda kırık (fraktür) olduğu belirtilirse kemik yoğunluğu ölçüm belgesinde L1-L4 ve L2-L4 , total femur ve femur boynu "T" değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük (-2 , -3..... )  olması durumunda verilir.

 

 

b) 15/06/2007 ( dahil) tarihinden sonra çıkan raporlarda kırık (fraktür) olduğu belirtilirse kemik yoğunluğu ölçüm belgesinde L1,L2,L3,L4 veya femur ve femur boynu "T" değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük (-1,5 , -2.0 ....) olması durumunda verilir.

 

Raporda kırık olduğu belirtilmemişse, kemik yoğunluğu ölçüm belgesinde L1,L2,L3,L4 veya femur total ve femur boynu "T" değerlerinin herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olması durumunda kabul edilir.

 

c) 01/10/2008 tarihinden sonra çıkan raporlarda 2007 bütçesinin koşulları geçerlidir( yukarıda b maddesinde belirtilen koşullar)

 

****bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) yalnızca Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporozda ve Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi endikasyonlarında ödenir.

 

 

   ( Rapor kodu 20.02 -katılım paylı )

 

    M80.0    Postmenopozal Osteoporoz ,Patolojik Kırık İle

               M81.0    Postmenopozal Osteoporoz , Patolojik Kırıksız

               M81.8    Senil Osteoporoz

               M80.1    Cerrahi Sonrası Osteoporoz , Patolojik Kırık İle

               M81.1    Cerrahi Sonrası Osteoporoz,  Patolojik Kırıksız

 

               ( Rapor kodu 07.13-katılım payından muaf)

 

                M80.4    İlaca Bağlı Osteoporoz, Patolojik Kırık İle

               M81.4    İlaca Baglı Osteoporoz, Patolojik Kırıksız

               M89.0    Sudeck Atrofisi

               M88       Paget Hastalığı

               Q78.0    Osteogenezıs Imperfekta

 

 

***KMY ölçümü mutlka rapora eklenmelidir.

*** 75 yaş ve üzeri hastalarda KMY eklemeye gerek yoktur.

***KMY ölçümü rapor tarihinden en geç 6 ay öncesine ait olabilir.

*** Erkeklerde osteoporoz görülmesi durumunda da 20.02 rapor koduyla provizyon sistemine işlenip katılım payı alınır.

***osteoporoz raporlarının süresi 1 yıldır.

 

****AKTİF D VİTAMİNLERİ ( rocaltrol, onealpha, alpha D3 ) senil ve postmenopozal osteoporozda ÖDENMEZ.

 

Jüvenil osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi teşhislerinde aktif D vitaminlerinin bedeli ödenir.

 

***bifosfonatların ( risedronat, alendronat) ve diğer osteoporoz ilaçlarının ( raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) birlikte kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

 

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI

 

Şeker ölçüm çubuklarının verilmesi için geçerli ICD 10 kodları E10 ve E11 dir. Şeker ölçüm çubuklarının raporda belirtilmesi gerekmektedir ( marka isminin geçmesi reçete ve raporda da zorunlu değildir. Adı geçse dahi farklı marka verilebilir)

 

E10 kodu: insülin bağımlı DM.( TİP1 DM) (hasta sadece insülin kullanabilir.)

E11 kodu: insülin bağımlı olmayan DM (TİP2 DM) bu kodda hasta hem insülin hem oral antidiyabetik kullanabilir.

 

TİP1 de strip provizyona 95.00 rapor kodu ile girilir. 3 ayda 300 tane strip verilebilir. (Ancak 18 yaşından küçüklere, yukarıda belirtilen ilgili adetler, yüzde elli oranında artırılarak uygulanır.  )

 

 

TİP2 de  hasta;

 

 • - insülin kullanıyorsa 96.00 rapor kodu ile giriş yapılır ve 3 ayda 100 adet strip verilir.
 • - Sadece oral antidiyabetik kullanıyorsa 99.00 rapor kodu ve 3 ayda 50 adet strip verilir.

 

*** 15/06/2007 den önce çıkan strip raporlarında "hasta kendi kendine veya yakınları tarafından şeker ölçüm yeteneği kazanmıştır "ibaresi olacaktır.15/06/2007  ve sonrası strip raporlarında bu ibareye gerek yoktur.

 

 

GENEL KURALLAR VE SIKÇA YAPILAN HATALAR

 

 • 1. İğne uçları insülin olmadan reçetelenebilir. İğne uçları raporda ismi geçmeksizin raporlu olarak karşılanabilir fakat reçete edilmek zorundadır.

 

 • 2. Nexium raporsuz olarak karşılandığında reçeteyi herhangi bir uzmanın yazması yeterlidir. Ayrıca raporda ve reçetede herhangi bir ibare aranmayacaktır.

 

 • 3. Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji tarafından reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek şartıyla en fazla bir aylık dozda verilir.

 

 • 4. Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların her zaman küçük formu verilir.

 

 • 5. Yukarıda belirtilen özel ilaçlar (3. ve 4. madde) ve menopoz ve disfonksiyonel uterin kanamalar dışında kalan ilaçlarda raporsuz 1 kutu olarak karşılanır.

 

 • 6. Raporları provizyon sistemine işlerken katılım payı alınıp alınmayacağına karar vermek için pratik bir yol;

 

Eğer raporun sisteme işlediğiniz kodu 20.00 dahil ve büyükse( 21.00,      21.01.....)katılım payı kutucuğu o ilaç için işaretlenir.

 

Eğer raporun sisteme işlediğiniz kodu 20.00(hariç) dan küçükse katılım payı alınmaz.

 

 • 7. Bir ilaç EK-2/C ye tabi ise raporda mutlaka tedavi şeması yer alacaktır.

 

 • 8. 15/06/2007 öncesi çıkan depresyon ve şizofreni gibi raporların süresi 1 senedir. 15/06/2007 dahil ve sonrası çıkan tüm depresyon ve şizofreni raporlarının süresi raporda mutlaka yazmak zorundadır ve rapor süresi en fazla 2 senedir.

 

 

 

 • 9. Reçete arkasına alınacak hasta bilgileri;

        İlacı alanın adı soyadı, imzası, adres veya telefonu alınacaktır. Eğer ilacı alan kişi hastanın kendisi veya birinci derece yakını ( annesi, babası, çocuğu, eşi ve kardeşi) ise t.c. kimlik numarasının alınmasına gerek yoktur. Aksi takdirde t.c. kimlik numarası alınacaktır.

          *** reçete arkasına hastanın t.c. numarası mutlaka alınmak zorundadır.

 

 • 10. Rapor fotokopilerine aslı gibidir onayını başhekim, doktor veya eczacı yapabilir.

 

 • 11. Her reçetenin arkasına eczacı kaşe basıp imzalamak zorundadır. Reçete arkası onaylarında yalnız eczacı imza atar.

 

 • 12. Raporda belirtilen etken maddeler dışındaki ilaçlar raporlu olarak verilemez.

 

Rapora, teşhis dışında kalan her şey raporu çıkaran uzman hekimin kaşe, imzası ve başhekim kaşe, mühür, imzası varlığında eklenebilir.(eğer doktor tayin olmuşsa aynı hastaneden bir başka doktor düzeltme yapabilir. Ama bu durum belgelenmelidir.)

 • 13.

***rapora hiçbir zaman teşhis eklenmez.

 

 • 14. Diyaliz sertifikalı hekimler pratisyen hekim sayılırlar ve uzmanlık gerektirmeyen tüm ilaçları reçete edebilirler.

 

 • 15. Diş hekimleri sadece kendi branşları ile ilgili ilaçları yazabilirler.

 

 • 16. Enjeksiyonluk preparatlar ayaktan hastada raporsuz olarak 10 günlük, yatan hastada 5 günlük ödenir.

 

 • 17. Topikal preparatlar reçetede 10 günlük doz veya geniş yüzey ibaresi varsa 2 kutu verilebilir.

 

 • 18. *iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik kalp hastalığı koroner arter hastalığı içine girer ve sisteme 04.02 rapor koduyla girilir.

*atriyal fibrilasyon teşhisi disritmi olarak kabul edilir ve sisteme 04.03 olarak girilir.

 

20. Eritropoietin ve darbepoietin preparatları sadece kronik böbrek yetmezliği ve myelodisplastik sendrom ile ilişkili anemi endikasyonlarında Kurumca karşılanacak olup, diğer endikasyonlarda Kurumca karşılanmaz.

 

21.Gabapentin sadece diabetik nöropati teşhisinde katılım payından muaf olarak ödenmektedir.

 

22.  2008 Sağlık Uygulama Tebliği'ne uygun olmayan raporlar, tarihi ne  olursa olsun  01.01.2009 tarihi itibariyle geçerliliklerini kaybetmiştir.