0-212-217 61 91(PBX)   |   ieo@ieo.org.tr

Yeniyol Cad. Gökfiliz İş Merkezi No:11 K:2 D:8
34387 - Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL

KAYBOLAN VE ÇALINAN KIRMIZI VE YEŞİL REÇETELER

(23 Kasım 2004, Salı)


İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden Odamıza gelen 08.11.2004 tarih ve Ecz.B1041SM4340002/3971  sayılı yazıda  Bartın, Burdur, Samsun ve Hatay  İl Sağlık Müdürlüklerinin Kaybolan ve Çalınan Kırmız ve Yeşil Reçeteler hakkındaki yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bartın ili 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağına tahsisili (Seri:B No:976601-976700) 100 adet kırmızı reçete koçanının Seri:B No:976643 nolu kırmızı reçetenin 1 nüshasının ve Seri:B No:976644-976700 arası 57 adet kırmız reçetenin çalındığı ,

Bartın ili İl Emniyet Müdürlüğü 06.10.2004 tarih ve 104 sayılı yazıları ile bahse konu hırsızlık olayının faili olduğu anlaşılan Fatma BENLİOĞLU isimli şahsın 29.09.2004 günü Bartın ili termanilinde yakalandığı ve 30.09.2004 günü hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevkedilmiş olduğu adli merciler ilk sorgusunu müteakip tevkif olduğundan Bartın ili cezaevine teslim edildiği,

Bartın ili Kurucaşeli ilçesi Merkez Sağlık Ocağına Tabipliği'nde kullanılmakta olan  tahsisli (Seri:B No:768901-769000) 100 adet kırmızı reçete koçanının kontrollerinde eksiklik olduğu,

Burdur ili Merkez ilçe Kayaaltı köyü Sağlık Ocağına zimmetli Dr. Alper EKİCİ tarafından kullanılan 00-C 592001-592100 seri nolu yeşil reçetelerden kullanılmamış olan 00-C 592015 seri nolu yeşil reçetenin 3 nüshasının sehven zayi olduğu ,Samsun ili Devlet Hastanesinin 16.09.2004 tarih ve 6064 sayılı yazısı ile 00F serisi 531901-532000 Seri numaralı yeşil reçete koçanının(531915'e kadar kullanılmış 3.Nüshaları 531915'den 532000 kadar kullanılmamış boş sayfalarının) kaybolduğu,

Hatay ili Dörtyol ilçesi Altınçağ Sağlık Ocağı Tabipliği'ne zimmetli 036801-036900 seri nolu ciltin bitiminden sonra yapılan incelemede 036878 seri nolu reçetenin 3.nüshasının kaybolduğu,

bildirilmiştir.

Bu seri numaralı  reçetelerle ilaç almaya gelenlerin ,en yakın Emniyet Birimine, ve İl Sağlık Müdürlüğüne  bildirilmesi  gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.