Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

İTS Stok Eşitleme Süresinin Uzatılması Hakkında

TEB01.02.2017 / 09:053995

Türk Eczacıları Birliği'nin, İTS stok eşitleme süresinin uzatılması hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur. 

 

40.A.007662
31.01.2017

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere, 03.08.2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 6/2-b maddesi ile eczacılarımıza mali stoklarını eşitleme olanağı sağlanmış, eczacılarımızın, İlaç Takip Sisteminde yer alan Deaktivasyon Bildirimi ve Deaktivasyon İptali uygulamalarını; stok sayımı ve İTS'de görünen ancak stoklarında bulunmayan ilaçlara ait karekodları İTS kayıtlarından silmek amacıyla 30.11.2016 tarihi sonrasında da kullanabilmesi için Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuruda bulunulması sonrasında, TİTCK tarafından www.titck.gov.tr de yayımlanan 01.12.2016 tarihli duyuru ile, İlaç Takip Sistemindeki Deaktivasyon Bildirimi ve Deaktivasyon İptali servislerinin, 31 Ocak 2017 tarihine kadar kullanıma açık olacağı duyurulmuştu.

 

Kurum tarafından 31.01.2017 günü akşam saatlerinde yayımlanan İTS Stok Eşitlemesi Hakkında başlıklı duyuru ile,; eczacılarımızın fiili stokları ile İTS kaydi stoklarının eşit hale getirilmesi amacıyla İTS stok eşitleme son tarihi 31 Ocak 2017 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, İTS'nin son kullanıcıya açılması temin edileceğinden farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla Bakanlık Makamının onaylarına istinaden İTS stok eşitleme süresinin 28 Şubat 2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği duyurulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Bunları Okudunuz Mu?