Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

SGK ve Medikal Malzeme Sözleşmeleri

SGK24.05.2017 / 12:4629043(09.06.2017 / 10:41)

2017 Yılı SGK ve Medikal Malzeme Sözleşme dağıtımı 25.05.2017 (Perşembe) günü itibariyle Oda merkez ve bürolarımızda başlamıştır.

 

2017 SGK Sözleşmelerinde 2016 yılı satış hasılatına göre yapılacak kademelendirmeyi ve ücretleri görmek için tıklayınız.

 

2017 SGK SÖZLEŞMESİNİ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN

1-Kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarası ile birlikte)

2-Ruhsat fotokopisi

3-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4-Bölge Eczacı Odası'ndan onaylı sözleşme metni (sözleşme örneği için tıklayınız)

4-Bölge Eczacı Odası'ndan onaylı sözleşme metni (sözleşme örneği için tıklayınız)

5-Mükellefi Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Yeni açılan eczaneler hariç)

6-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

7-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "sözleşmeye engel yoktur" belgesi

8-Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

 

2017 SGK SÖZLEŞME YENİLEME YAPACAKLAR İÇİN

1-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

2-Bölge Eczacı Odası'ndan onaylı sözleşme metni (sözleşme örneği için tıklayınız)

3-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

4-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "sözleşmeye engel yoktur" belgesi

5-Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

6-Eczane güncel bilgi formu. (form örneği için tıklayınız)

 

2017 TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ YAPACAKLAR İÇİN

1-Sözleşme başvuru formu (Bu sözleşmenin ekinde yer alan Ek-6 / 2 formu)

2-Eczane mesul müdürü imza sirküleri, kimlik fotokopisi

Kurumla İlaç Temin Sözleşmesi bulunan eczacılarımızın imza sirküleri SSGM'lerde bulunmaktadır. Eczacı Kurum ile ilk kez sözleşme yapacak ise veya Eczanenin sahibinden farklı bir mesul müdürü var ise, mesul müdür için düzenlenmiş imza sirküleri ve kimlik fotokopisinin SSGM'ye teslim edilmesi gerekmektedir. Noter onayı imza sirküleri için gerekmekte olup, kimlik fotokopisinin onayı SSGM yetkilisi tarafından yapılabilir.

 3-Eczacı mesul müdürün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi

Eczane sahibi ile mesul müdürün aynı kişi olduğu durumda eczane ruhsat fotokopisi yeterlidir. Eczacı Kurum ile ilk kez sözleşme yapacak ise veya Eczanenin sahibinden farklı bir mesul müdürü var ise, mesul müdür için düzenlenmiş belge ve eczane ruhsat fotokopisi istenecektir. Onay işleminin noter veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi mümkündür.

4-Eczane ruhsat fotokopisi

5-Eczane mesul müdürüne ilişkin adli sicil kaydını (e-devlet üzerinden alınabilir) gösterir belge

6-Eczane tarafından imzalanmış sözleşme formunun 5. Sayfası Ek-6/3'te  yer alan taahhütname (Aslı)

7-Medikal malzeme sözleşmesi ücretsiz olarak temin edilmektedir. (sözleşme örneği için tıklayınız)

 

E-İMZA İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-T.C. kimlik belgesi fotokopisi

2-Eczacı kimlik kartı fotokopisi (kimlik kartı olmaması durumunda Oda faaliyet belgesi)

 

 

2017 SGK Sözleşmelerinde 2016 yılı satış hasılatına göre yapılacak kademelendirmeyi ve ücretleri görmek için tıklayınız.

 

 

Bunları Okudunuz Mu?