Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Kısa Süreli Mesul Müdür Atama İşlemleri Hakkında

İEO22.06.2017 / 15:408025

Bilindiği üzere, 6197 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi "Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir. Hastalık vesair mazeretlerle eczanesinden yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti onbeş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatları alınarak nezaret eder. Ayrılış müddeti onbeş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde eczane kapatılır." hükmündedir.

 

On beş güne kadar olan mesul müdür atamalarında İl Sağlık Müdürlükleri tarafından istenilecek belgeler;

 

- Mesul müdür ataması yapan eczacının, mesul müdür olarak atadığı eczacının ismini ve mesul müdür olarak atama sürelerini ile mesul müdür atama mazeretini içeren dilekçesi,

- Mesul müdür ataması yapılacak olan eczacının;

- Onaylı diploma fotokopisi,

- Adli sicil kaydı beyanı

- Göz raporu

- Sağlık raporu

- Eczacı Odası kayıt belgesi

 

Mesul müdür havuzumuz bulunmakta olup, ihtiyaç durumunda Odamıza müracaat edebilirsiniz.

 

Not: On beş güne kadar mesul müdür ataması yapan eczacımızın atama süresi sonunda görevi başına döndüğüne ilişkin bilgilendirmeyi ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

 

 

Bunları Okudunuz Mu?