Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

2019/18 Sayılı Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesi Hakkında

TEB15.11.2019 / 14:14777

Türk Eczacıları Birliğinin, "Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması" konulu genelge hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur. 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2019 tarihinde yayımlanan 2019/10 sayılı "Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması" konulu Genelgenin 1. maddesinin 2. fıkrasının (k) bendi ile "6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler" birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıştı.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.11.2019 tarihinde yayımlanan 2019/18 sayılı "Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması" konulu Genelgede de, eczanelere ilişkin hükümler aynı şekilde yer almış, üçüncü basamak sağlık kurumlarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

2019/18 Sayılı Genelge için tıklayınız.

 

2019/10 Sayılı Genelge için tıklayınız.

 

Bunları Okudunuz Mu?