Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte DEĞİŞİKLİK!

İEO23.07.2009 / 09:354741

23 Temmuz 2009 tarih (bugün) ve 27297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve değişiklik yapılan yönetmeliğin ilgili maddeleri:


Madde 22 -
Eczanelerde yalnızca tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler tarafından yapılmak üzere yazılan reçeteler kabul edilir. Okunamayan reçetelerin düzeltilmesi için, ilgili tabible irtibat kurulur.

    (Ek fıkra: 02/11/2007- 26688 S.R.G Yön/2.md.) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Hekimlerin elektronik ortamda yazarak bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik reçeteler  (e-reçete) bu hükmün dışındadır.         

Madde 25- Hazırlanan reçeteler, eczane mes'ul müdürü tarafından imzalanıp tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. e- reçeteler bu hükmün dışındadır.

Madde 36- Eczanelerde, aşağıda yazılan ve sayfaları ekte gösterilen defterlerin tutulması mecburidir;

1- Reçete kayıt defteri (Ek: 1),

2- Uyuşturucu maddelerin kayıt defteri (Ek: 2),

3- Psikotrop (alışkanlık yapıcı) ilaçların kayıt defteri (Ek: 3),

4- Teftiş defteri (Ek: 4),

5- Personel defteri (Ek: 5),

6- Stajyer defteri (Ek: 6).

Eczacılar, defterleri bağlı oldukları Eczacı Odalarından alacaklardır. Defterlerin kullanılmadan önce Eczacı Odalarına tasdik ettirilmeleri şarttır.

(Ek fıkra: 25.11.1999-23887 S. R.G. Yön./3. md.) Eczanelerde, birinci fıkradaki reçete kayıt defterinin yerine kaim olmak üzere, ilgili eczacı odasınca tasdik edilmiş bilgisayar formları da kullanılabilir.

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanede saklanması zorunludur. Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alarak karşılanan bu reçetelerin reçete kayıt defterine ayrıca kayıt edilmesi zorunlu olmayıp Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlükleri tarafından talep edildiği takdirde sunulması amacıyla sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir."

23 Temmuz 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27297

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

 ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.    

           "Hekimlerin elektronik ortamda yazarak bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik reçeteler  (e-reçete) bu hükmün dışındadır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

          "e- reçeteler bu hükmün dışındadır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanede saklanması zorunludur. Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alarak karşılanan bu reçetelerin reçete kayıt defterine ayrıca kayıt edilmesi zorunlu olmayıp Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlükleri tarafından talep edildiği takdirde sunulması amacıyla sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bunları Okudunuz Mu?