Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

"Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım" Raporu ve Basın Açıklaması

İEO03.10.2012 / 16:193755

Bitkisel ürünler hakkında İstanbul Tabip Odası'nın koordinatörlüğünde, içinde Odamızın da yer aldığı ilgili meslek örgütleri ile bir süredir yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan "Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım" adlı rapor 02.10.2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapılan basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.


Açıklamaya, TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan, Danışma Kurulu adına Dilek Arslan, Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Filiz Meriçli, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD Öğretim Üyesi Zafer Gören ve İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Yavuz Ceylan katılmıştır.


Raporu ve basın açıklamasını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

"Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım" raporu için tıklayınız

 

 

 

02.10.2012

BASIN AÇIKLAMASI

 

BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK

Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım

Son dönemlerde bitkisel ürünlerin "ilaç" gibi kullanılması, topluma yönelik olarak kullanımın yazılı ve görsel medya yoluyla, "yetkinlik" açısından kimlikleri yeterince bilinmeyen kişi ve kurumlarca önerilmesi sağlık çalışanlarının bu konuda kaygı ve endişe duymalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla duyulan bu rahatsızlıklar nedeniyle konunun bilimsel ve etik çerçevesini çizen bir yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacı bu alanda çalışan kurum ve kişilerin derinlikli hissettiği bir konu olmuştur. Bu önemli gerekçe meslek tanımları gereği toplumsal bakış açısına sahip olan kimi meslek kuruluşlarının bitkisel ürünler konusunda birlikte görüş oluşturma çabasının başlatılması sürecini kendiliğinden başlatmıştır.


Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) koordinatörlüğünde toplumsal rol ve sorumluluklarından alığı güç ile konuya ilgisi olacağını düşündüğü meslek kuruluşlarının katkısıyla ortak görüş ve öneriler oluşturabilmek için Temmuz 2012 tarihinde "Bitkisel ürünler" konulu bir çalışma grubu oluşturulması çağrısı yapmıştır. Bu çağrıya yanıt veren kurumların temsilcileri birkaç aylık bir çalışma sonucunda elinizdeki raporu oluşturmuştur.


Çalışmalar sırasında her meslek grubunun birikim, deneyim ve mesleki pratiklerinin özgünlüğü bir zenginlik olarak görülmüş ve kabul edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmalar sırasında uzlaşılan zemin "toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi" ve "eldeki bilimsel bilginin dikkate alınması" olmuştur. Bu temel bakış açısı aslında meslek gruplarının farklı bakış açılarının birleştiği ortak nokta olarak çalışmaların ortak zemine oturmasına katkı sağlamıştır.

Raporda bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye'de kullanılan tanım ve terminolojinin derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır.


"Başlangıç" niteliğindeki bu raporun temel amacı, çeşitli uzmanlık alanlarının katkısıyla bir uzlaşı görüşü oluşturarak, bu konuda yürütülecek çalışmalar için yol gösterici bir çerçeve çizmektir. Bu amaçla, yukarıda ifade edilen temel ilkesel zemin korunarak, kurul üyesi kişi ve kurumların görüşlerine azami ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır.


Raporumuzu siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşırken kontrolsüz bir şekilde satışa sunulan ürünlerin kullanımı sonucu oluşan hastalıklar ve ölümlerin sona ermesini dileriz.


Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Tıp Akademisi
Türk Farmakoloji Derneği
Tıbbi Onkoloji Derneği
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi

Bunları Okudunuz Mu?