Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Hakkında

İEO05.02.2013 / 15:319426

Daha önce duyurulduğu üzere, eczacıların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili yükümlülükleri 2014 yılında yürürlüğe girecektir. Eczacılarımızdan gelen risk değerlendirmesine ilişkin sorular üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşülmüş ve bu konuda bilgi alınmıştır.

 

Risk değerlendirmesinde bulunacak kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 6. maddesinde belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, risk değerlendirmesi:

 

"a) İşveren veya işveren vekili

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri

çİşyerindeki destek elemanları

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar"

 

ile birlikte yapılmalıdır. Fakat aynı yönetmeliğin geçici maddesi, bu kişilerin değerlendirmede bulunma yükümlülüğünü Kanun'da bulunan yürürlük sürelerine bağlamıştır ki bu süre Mayıs 2014 tarihidir.

 

Başka bir ifadeyle, yukarıda sayılan ekibin oluşturulması ve raporun bu şekilde alınması yükümlülüğü, eczaneler için 2014 yılında yürürlüğe girecektir.

 

Bu durumda  ise, yani 2014 yılından önce, eczacılarımızın risk değerlendirmesi için yukarıda sayılan kişilerden hizmet almaları gerekmemektedir.

 

ÇSGB, eczanelerin de içinde bulunduğu işyerlerinin de 2014 yılından önce risk değerlendirmesi yapması gerektiğini, fakat bunu doğrudan işverenin (eczacının) kendisinin yapabileceğini bildirmiştir. İşverenin (eczacının) bunu nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin düzenlemelerin henüz yapılmakta olduğu ve yakında duyurulacağı yönünde tarafımıza bilgi verilmiştir.

 

Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazdığımız yazı ektedir.

 

Önemle bilgilerinize sunuyoruz.

 

 

Ek-1: ÇSGB'ye gönderdiğimiz yazı

Ek-2: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Bunları Okudunuz Mu?