Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

ECZANELERİN KENDİ ARALARINDA YAPTIĞI İLAÇ ALIM VE SATIŞI ENGELLENEMEZ

İEO03.07.2013 / 17:3915262(04.07.2013 / 12:12)

20 Haziran 2013 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmış ve son şekliyle çok yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gönderilmesi beklenmektedir.

 

Komisyon taslağında, 6197 sayılı Kanunun "Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilaçların reçetesiz verilmesi ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılması yasaktır." şeklindeki 24üncü maddesi "Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. İlaçların satışı, alındığı ecza deposuna iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur…'' şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yapılmak istenen değişiklik bugün tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan küçük/orta ölçekli eczane ekonomilerini tamamen yıkacak, ilaç sermayesinin ve dağıtım kanallarının işine yarayacak bir düzenlemedir.

 

Eczanelerin genel itibari ile toptan ilaç ticareti yapan tüccar veya tacir sınıfı bir meslek grubu olarak algılanmasına olanak verilmesine elbette bizlerin de itirazı vardır. Ancak eczane ekonomilerindeki gelir hesap düzeni içerisindeki yapısal hatalar ve eksiklikler düzeltilmeden yapılacak değişikliklerin telafisi zor hasarlara neden olacağı da unutulmamalıdır.

 

Tasarıda bahsi geçen "eczaneler arasındaki takas" işlemi, halen uygulanan stoktaki ilacın başka bir eczaneye satılması işlemiyle örtüşmemektedir. Takas genel anlamda eczanelerdeki ürünlerin değişimini tarif eder. Ya da kısaca iki eczane arasındaki yapılan alışverişin mal ile ödenmesi anlamına gelir.

 

Bugün yaşanan temel ekonomik sorun mal fazlalarının eczaneler arasında adaletli olarak dağıtılmamasıdır. İlaç firmalarının çıkışa mal fazlası uygulamasıyla alım gücü yüksek eczaneler mal fazlalarından azami olarak yararlanırken, düşük ve orta gelirli eczaneler ilaç alımları sınırlı olduğundan mağdur olmaktadırlar. Bu nedenle özellikle bu grupta yer alan eczanelerin bir araya gelerek yapacakları alımlarla mal fazlalarından daha çok yararlanmalarını sağlayacak ve eczaneler arasında ilaç satışını serbest bırakacak bir düzenlemenin çıkacak torba yasada yer alması mutlaka gerekmektedir.

 

Bu nedenle çok yakında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması öngörülen torba yasanın 25inci maddesinde eczaneler arasında yasal ilaç alım ve satışına olanak verecek düzenlemenin yapılması talebimizi içeren meslektaşlarımızdan 5 Temmuz 2013 Cuma günü saat 12.00'ye kadar toplayacağımız dilekçeleri TBMM Başkanlığına ileteceğiz.

 

Aşağıdaki ekte yer alan dilekçe örneğinin yazıcıdan bir çıktısının alınıp kaşelenerek imzalanması ve TBMM Başkanlığına iletilmek üzere 0212 310 24 23 no'lu faksa çok ivedilikle gönderilmesini bilgilerinize sunuyoruz.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Dilekçe için tıklayınız.

 

Türk Eczacıları Birliği'ne konu İle ilgili gönderdiğimiz yazı için tıklayınız.

Bunları Okudunuz Mu?