Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Elektronik Fatura ve Elektronik Arşiv Fatura Düzenlemesi Hakkında

İEO13.12.2019 / 12:0717668

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. belge düzenlemelerinde geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden düzenlendi.

 

Bu kanun kapsamında eczacıları ilgilendiren kısımları bilgilerinize sunarız.

 

Tanımlar:

E-Fatura Nedir? Elektronik fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda hazırlanan ve yine elektronik olarak gönderilen faturadır. E-Faturanın kağıt çıktısı alınmaz. Gelir İdaresi Başkanlığının sunucuları ile gönderilir ve alınır.

 

E-Arşiv Nedir? Elektronik fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığına sadece arşivlenen e-arşiv faturalarının raporlaması yapılır.

 

Mali mühür nedir? 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısıdır. En kısa tanımıyla; bir firmanın sahip olduğu kaşenin, elektronik forma dönüştürülmesidir.

Başvuru Linki: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

 

Zaman Damgası Nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıttır.

 

Uygulama:

1- 2020 Yılında E-Fatura Zorunluluğu Olan Mükellefler

2018 veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

2- E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL) olan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

 

E-Fatura kapsamında olmayan mükellefler;

Eczanelerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükelleflerine, düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 5.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.  (5.000,00 TL altı faturalar normal fatura cildinden düzenlenecektir.) 

 

Eczanelerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükellefi olmayan kişilere düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 30.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın her zaman kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.

 

Fatura kesim işlemleri: 

A- E-Fatura kullanacak eczacılarımız: Entegratör firma uygulamalarını kullanmaları gerekmektedir.

B- E-Arşiv Faturayı kullanacak eczacılarımız: Bunun için iki yöntem var.

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden yapılması:

Vergi mükellefi müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 5.000,00 (Beşbin) TL'yi aşan faturalar ile vergi mükellefi olmayan müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 30.000,00 (otuzbin) TL'yi aşan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebelge.gib.gov.tr adresinden (verilecek bir şifre ile) e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi zorunludur. Düzenlenen fatura yazıcıdan çıktı alarak ıslak imza ile veya e-mail olarak teslim edilebilecektir.

 

e-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerimizin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge portalından elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

E-arşiv fatura test portalına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Henüz eksiklikleri tam olarak giderilmemiştir, sadece genel bir fikir oluşması açısından test edilebilir. https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp

 

2- Entegratör firmalar aracılığı ile yapılması:

Bu uygulama için mali mühür temin etmek gerekiyor. Entegratör firmaya geçildiğinde e-Fatura uygulaması kullanılmış oluyor. Bu uygulama ile e-faturaların takibi ve depolaması yapılıyor. Kağıt fatura kesinlikle kullanılmıyor. Entegratör firmalar, gelen ve giden fatura adedi üzerinden fiyatlamalarını yapmaktadır. Genel uygulama yıllık tahmini gelen ve kesilen fatura adedine göre kontür satın alması şeklinde olmaktadır.

 

TEB'in entegratör firmalar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeleri devam ediyor. Oda olarak biz de uygulamanın siz değerli meslektaşlarımıza getireceği mali yükü en aza indirmek için entegratör firmalar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Bunları Okudunuz Mu?