Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YATAN HASTA UYGULAMASI BAŞLIYOR!

DİĞER23.06.2004 / 00:013526

 Sevgili Meslektaşlarımız,
 
BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yatan hasta reçetelerinin eczaneler arasında eşit dağıtımıyla ilgili anlaşma yapılmıştır. Uygulama 05.07.2004 tarihinde başlayacaktır. Eczanelerle yapılacak Protokol örneği aşağıda yer almaktadır. Protokolün dikkatle incelenerek anlaşma yapmak isteyenlerin 12.07.2004 tarihine kadar İstanbul Eczacı Odası Yenibosna İrtibat Büromuza veya Merkez Büromuza başvurmaları gerekmektedir.
 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İLE TEB 1. BÖLGE İSTANBUL ECZACI ODASI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL GEREĞİ YATAN HASTA REÇETELERİNİN SIRALI DAĞITILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ECZANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR (SÖZLEŞME) :

1) Bakırköy nöbet bölgesi dahilinde bulunan ve sözleşme şartlarını kabul eden eczaneler, sözleşmeli oldukları kurumları belirten liste ve sözleşme fotokopileri ile birlikte bir dilekçeyle tarihine kadar İstanbul Eczacı Odası Bakırköy Bürosuna başvuracaklardır. Süreyi geçiren eczanelerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yeni açılan ve sıraya girmek isteyen eczaneler sıranın sonuna eklenir. (Sözleşmeler bir yıllıktır.)
 2) Her Kurumun limiti TL. olarak ayrı-ayrı belirlenip düzenlenecektir. Eczaneler sadece sözleşmeli oldukları kurumların sırasına dahil edileceklerdir. Alfabetik sıraya göre sıralanan eczanelere, her kurum için belirlenen limit üzerinden reçeteler dağıtılacaktır. Emekli Sandığı için bu limit 1.000.000.000, Bağ-Kur için 1.500.000.000 olarak tespit edilmiştir. (Eczacı Odası Yönetim Kurulu limitleri yeniden düzenleyebilir ve limitlerde değişiklik yapabilir.)
3) Her eczanenin verilen reçete miktarının %  1.5’i büro masraflarını karşılamak üzere reçete teslim edilirken tahsil edilecektir. Ödemesini muntazam yapmayan eczane sıradan çıkarılacaktır. (Ödemeler makbuz karşılığı büroya yapılacaktır.) Nöbetlerde protokol yapmayan nöbetçi eczane tarafından karşılanan reçetelerden de % 1.5’i tahsil edilecektir.
4) Yatan hasta reçetelerini ve teslimatlarını, yatan hasta reçetesi vermeyi kabul ve taahhüt eden eczacı veya eczanesinde görevli olduğunu noter tasdikli ve resimli belge ile belgelendirmek suretiyle bir personel tarafından yapılacaktır.
5) Sırası gelen eczaneye, Oda büro elemanı tarafından telefonla aranıp haber verilecek ve reçeteler faksla bildirilecek (eczaneler özel hatlı bir faks bulundurmak zorundadırlar). En geç 2 saat içinde (acil ilaçlar hariç) reçeteler, üzerinde servis ve hasta ismi yazılı poşet veya kutu içinde hazırlanıp ilgili kurumun programındaki “verilen ilaçlar” bilgisayar dökümü ile birlikte hastanedeki Oda Personeline teslim edilecektir (Poşet ve kutu üzerinde eczanenin ismi veya işareti bulunmayacaktır). Oda bürosu tarafından onaylanmış yatan hasta reçetelerini eczacı veya vekili sayarak teslim alacaktır. Aksi halde, İstanbul Eczacı Odası Bürosu tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6) Yatan hasta reçetelerinin her türlü eksiklikleri (Tarih, protokol, kaşe, imza, doz, karalama silme, v.b.) Oda Personeli tarafından yapılacaktır.Eczane personeli, hastane içinde ilaç teslimi dışında hiçbir şekilde resmi reçete işlemi yapmayacaktır. Tespiti halinde, ilgili eczane sıradan çıkartılır. Reçetelerdeki her türlü hata düzeltme işlemleri oda personeli tarafından yapılıp, eksiklikler giderildikten sonra eczane personeline teslim edilecektir.
7) Sırası gelen eczane, reçetelerini eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Aksi durumda eczane bir kereye mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılacak, bu olayın ikinci kez tekrarlanması halinde veya sırası gelen eczanenin üst üste iki kez pas geçmesi durumunda sözleşme fesih edilir.
8) Mesai saatleri (Kış Dönemi 09:00-19:00, Yaz Dönemi 09:00-19:30) dışında çıkan yatan hasta reçeteleri, nöbetçi eczane tarafından karşılanacak nöbetçi eczaneler tarafından karşılanan bu reçeteler ertesi gün İstanbul Eczacı Odası Reçete Dağıtım Bürosu tarafından mühürlenip adı geçen eczanenin limitine işlenecektir. Nöbetçi eczane reçete mühürlendikten sonra ilgili kuruma fatura edebilecektir. Nöbetçi olmayan eczaneler tarafından karşılanan reçeteler, oda görevlileri tarafından mühürlenmeyecek ve ilgili resmi kurumlarla yapılan protokol gereği, kurum tarafından bedeli ödenmeyecektir.
9) Herhangi bir reçeteyi, sıradaki eczane karşılayamıyorsa bir sonraki eczane tarafından karşılanması sağlanacaktır. Reçeteyi karşılayamayan eczane, bulamadığı ilacın veya ilaçların depolarda olmadığını tespit ettirdiğinde, reçetede yazılı ilaçlar sıradaki eczanelerden temin edilme yoluna gidilecektir.
10) Bu protokol çerçevesinde Onur Kurulu cezası alan ve ayrıca Oda büro personeli veya Yönetim Kurulu tarafından protokol hükümlerine uymadığı tutanak altına alınan eczaneler sıradan çıkarılır ve sözleşmesi fesih edilir.
11) Oda bürosundan sıradaki eczaneye gönderilen reçetelerin Bütçe Uygulama Talimatı’na uygunluğu ve her türlü kontrol işlemlerinin sorumluluğu eczaneye aittir.
12) Yatan hasta reçetesi almaya hak kazanan eczane, başka bir eczane için reçete almaya ve/veya ilaç teslimine gelemez, başka bir eczane için fatura kesemezler. Bu durumun tespiti halinde ilgili her iki eczanenin sözleşmesi fesih edilecektir.
13) Kırmızı ve yeşil reçetede yazılı ilaçların üretimi olmadığı v.b. gibi nedenlerden dolayı temin edilemeyeceği belgelendirilmediği sürece verilmesi zorunludur.
14) Reçete muhteviyatı ilaçları teslim eden eczaneler, hasta ismi ve reçete tutarlarını belirten listeyi oda bürosuna teslim edeceklerdir. Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) gereği ödenmeyen ilaç varsa listede belirtilecektir. Ödenmeyen bu ilaçların toplamı kadar reçete ilgili eczaneye gönderilerek limit mağduriyeti giderilecektir.
15) İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu protokole madde eklemeye veya maddelerde değişiklik yapmaya eczanelere tebliğ etmek şartıyla yetkilidir.
 
 
Yukarıda yazılı tüm protokol maddelerini aynen kabul ediyor ve imzalıyorum.
 

TEB 1. Bölge
İstanbul Eczacı Odası
BAŞKAN
Ecz. Zafer KAPLAN

 

 

 

                                                                                                                                           ……./…./2004
 
   BAŞVURU BELGESİ
   

    BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’nin yatan hasta reçetelerini karşılamak için sıraya girmek istiyorum. Reçete karşılamak istediğim kurumlar aşağıdadır. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
 
 
 
 
 
 
Reçete Karşılamak İstenen Kurumlar:                                           ……………………..ECZANESİ
 
                                                                                                   ECZACI……………………….
1-……………………………………
                                                                                                   KAŞE-İMZA
 
2-……………………………………
                                                                                                           
 

EK: Anlaşmalı kurum sözleşme fotokopileri
        Banka dekont fotokopisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunları Okudunuz Mu?