Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Bakanlar Kurulunun 5.07.2002 tarihinde yayınladığı yeni ilaç fiyat kararnamesi.

DİĞER08.07.2002 / 00:011882
Bakanlar Kurulu Kararları

Türkiye'de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar Karar Sayısı: 2002/4331

Bakanlar Kurulundan:

Ekli "Türkiye'de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar" ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı'nın 30/1/2002 tarihli ve 004423 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 6/2/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Ahmet Necdet SEZER
   CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT
Başbakan

     
 
D.BAHÇELİ
Devlet Bak.veBaşb.Yrd.
H.H.ÖZKAN
Devlet Bak.veBaşb.Yrd.
M.YILMAZ
Devlet Bak.veBaşb.Yrd.
K.DERVİŞ
 

Prof.Dr.T.TOSKAY
Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER
Devlet Bakanı
F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı V.
F.BAL
Devlet Bakanı
N.ARSEVEN
M.YILMAZ
Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU
Dr.Y.KARAKOYUNLU
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
 
H.GEMİCİ
Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ
E.S.GAYDALI
F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
       

Dr.R.DOĞRU

M.İ.TALAY
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı V.
 
R.K.YÜCELEN
İ.CEM
S.ORAL
M.BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
 
Prof.Dr.A.AKCAN
Doç.Dr.O.DURMUŞ
O.VURAL
Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri
 
Y.OKUYAN
A.K.TANRIKULU
Z.ÇAKAN
M.İ.TALAY
Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı
Sanayi ve TicaretBakanı
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
Kültür Bakanı
 
M.TAŞAR
Prof.Dr.N.ÇAĞAN
F.AYTEKİN
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
Çevre Bakanı
 

Türkiye'de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar.

Madde 1 - İlaç imalatçıları tespit ettikleri satış fiyatlarını önce, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirirler. Sağlık Bakanlığı imalatçı ve ithalatçı tarafından beyan edilen fiyatı uygun bulduğu/onayladığı takdirde yeni fiyat yürürlüğe girer.

Madde 2 - İlaç imalatçılarının yıllık karı firmanın yıllık satış gelirinin %15'ini, münferit ilaçlar için ise ilacın yıllık satış tutarının %20'sini geçemez. Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami %9, perakendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami %25 ilave edilerek bulunur. Bu oranlar azami olup, Sağlık Bakanlığı daha düşük oranlar belirleyebilir.

Madde 3 - Sağlık Bakanlığı yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacı ile dış ülkelerdenmüstahzar ithali için gerekli tedbirleri alır. İthalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami %14 kar ilave edilerek bulunur. Depocu ve perakende satış fiyatları ise 2 nci maddedeki nispetlerle
aynıdır. Bu oranlar azami olup, Sağlık Bakanlığı daha düşük oranlar belirleyebilir.

Madde 4 - Bu Kararın uygulanması ile ilgili diğer hususlar Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir.

Madde 5 - 4/12/1984 tarihli ve 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

Eski İlaç Fiyat Kararnamesini okumak için tıklayınız.

Bunları Okudunuz Mu?