Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Misyonumuz

1) İstanbul Eczacı Odası ile İlaç Sanayisi arasında köprü olmak;

- Ortak projeler geliştirmek

- Güncel ve olagelen sorunlara İlaç Sanayisi ve serbest eczacıların lehine çözüm önerileri geliştirmek

- İlaç Sanayisindeki uzman kişiler ile diğer eczacılarla ortak workshoplar düzenlenmesi

- Sanayisinde görev alacak kalifiye eczacı insan kaynağının oluşturulması

- Sanayisindeki eczacı sayısının arttırılması

 

2) İlaç Sanayinde çalışan Eczacıların birbiri ile ve Eczacı Odası ile olan iletişimini arttırmak, Sanayi Eczacılarına destek sağlamak;

- Eczacının İlaç Sanayisindeki yerinin güçlendirilmesi, sayısının ve etkinliğinin arttırılması

- İlaç Sanayisinde çalışan eczacıların "Eczacı" kimliğinin güçlendirilmesi

- Sürekli eğitimlerle sanayide gerekli donanımın sağlanması ve güncelliğin korunması Sanayide eczacıların bir çatı altında birleştirilmesi

- Etik değerler doğrultusunda, Sanayideki eczacının haklarının korunması

- Sanayi eczacıları arasında sosyal&kültürel birlikteliğin sağlanması, dayanışmanın arttırılması

- Eczacı Odası hizmetlerinin sanayi eczacıları tarafından da bilinir kılınması

 

3) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine destek olmak;

- Eczacılık öğrencilerine danışmanlık (özendirme) sağlanması

- Staj ve mezuniyet sonrası iş olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması

- Fakültelerde öğrencilere eğitim ve öğrencilere ilaç sanayi konusunda yönlendirme yapılması