Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

SGK İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mart 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçete Kesinti Nedeni SGK İtiraz Komisyonu Kararı (İstanbul) SGK Üst İtiraz Komisyonu Kararı (Ankara)
Countour strip adlı ilaç için "barkod yok gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Kesinti uygun bulundu.
Monurol sase gr.adlı ilaç için "tek doz ödenir"gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır. Kesinti uygun bulundu
Majistral ilaç için "preparat tam ölçülerinde yapılmamış, bepanten amp 2 kutu fazla konulmuş gerekçesile kesinti uygulanmış.doktordan düzeltme yazısı getirilmesi ile ödenmesine karar verildi.
Dermovate 25 ml saç losyonu adlı ilaç için "Dr tarafından reçeteye yazılan majistral formülasyonda yer aldığı için ödenmedi" ve aynı reçetede yer alan Majistral ilaç için "eksik formülasyon, ödenmedi" gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır.majitralde bulunana dermovate solusyon ayrı olarak fatura edildiği için kesintinin uygun bulundu.
numaralı reçetede yer alan Atafloks 400 mg 7 tb adlı ilaç için "ilaç siprofloksasin,ofloksasin,co-trimaksazole direncin gössterildiği antibiyogramla ilaç karşılanır.reçete teşhisinde eczane tarafından kültür-antibiyogram teşhisi seçilmiş,hastaya ait antibiyogram yok,ecz bilgisi var" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.hastanın kültür antibiogramı olmadığından kesinti uygun bulundu.
reçetede yer alan Octanate 1000 IU faktör VIII adlı ilaç için "reçetede hemoroid kanaması belirtildiğinden ve hasta adına düzenlenmiş 20/12/2017-75460 nolu rapor seçilmiştir." gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Ankara üst kurula sevkine karar verildi.
reçetede yer alan eprex 4000 IU/0,4 ml kull.haz.şır. adlı ilaç için" reçete aslı zarfından çıkmamıştır.eczane mesaj yoluyla bilgilendirilmiştir.21/12/2017 tarihinde kuruma teslim edilen reçetedeki doktor bilgileri ile meduladaki bilgiler farklıdır. reçete arkası protokol hükümlerine uygun değildir.(ilaçları teslim alana ait isim, imza iletişim bilgisi, kaç kutu kalem ilaç teslim aldığı, eczacı kaşe imzası vb),gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır.kesinti uygun bulundu.
İnfatrini 200 ml (200 Kcal) adlı ilaç için "raporda çocuk yaş grubu malnütrisyon tanımı bulunmalıdır gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır.kesinti uygun bulundu.
Atafloks 400 mg 7 tb adlı ilaç için "ilaç siprofloksasin,ofloksasin,co-trimaksazole direncin gössterildiği antibiyogramla ilaç karşılanır.reçete teşhisinde eczane tarafından kültür-antibiyogram teşhisi seçilmiş,hastaya ait antibiyogram yok,ecz bilgisi var" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.hastanın kültür antibiogramı olmadığından kesinti uygun bulundu.
alan Lipitor 20 mg tb adlı ilaç için "tedaviye 6 ay ve daha uzun süre ara verenlerde yeniden başlangıç kriterleri aranır,buna göre yeniden başlangıç raporu çıkarılması gereklidir,eczanenin başlangıç hiperlipidemi raporu çıkartılamadığına dair medula mesajı ektedir." gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.kolestrole eczanenin göremediği zamanda ara verdiği fikrinde oy birliğine varılamadığından Ankaraya sevkine;
Cımzıa 200 mg/ml hazır enj. adlı ilaç için "bir öncekş raporda hastanın DAS skoru 3,8 e gerilemiştir ibaresi mevcutken yeni raporda DAS skoru 7,2 olarak belirtilmiştir. ilaç kullanımına ara verilmemiş sadece ilaç değişikliği yapılmıştır." gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.kesinti uygun bulundu.
Ator 20 mg tb için "uygun bir başlangıç raporu olmayan hasta" kesinti uygulanmıştır.ödenmesine karar verilmiştir.
Navelbine 30 mg tb için "hastaya kanser tanısı 19/09/2017 tarihinde konulmuş hastane sisteminde daha önce ilaç kullanımı yok" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.raporlarda gerekli düzeltmeler yapıldığı için ödenmesine karar verilmiştir.
Revolade 25 mg ve 50 mg tb. Adlı ilaçlar için "1 yaşından itibaren tromboist sayısı 30000'in altında olan kanamalı kronik immun trombositepenik purpura hastalarında tedaviye başlanır.Bu durum raporda belirtilir" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Kesintinin hatalı yapıldığı gerekçesi ile ödenmesine karar verilmiş.
Stata 10 mg tb adlı ilaç için "ek 4d listesine göre yanında yıldız işareti var,prospektüsünde I25.9 tanımlı değil,ilaç ödenmez."gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır. Raporda gerekli düzelme yapılarak ödenmesine karar verilmiştir.
Eylea 40 mg adlı ilaç için "hastanın yükleme dozu 4/6 hafta ara ile uygulanmadığından bir önceki reçete tarihi 11/10/2017." Gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. raporda gerekli düzeltme yapılarak ödenmesine karar verilmiştir.
Mabthera 500 mg flk adlı ilaçlar için "sut mevzuatına uygun olarak güvenlik izlem formu düzenlendiği reçetede belirtilmediği gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır. raporda düzeltme yapılamadığı için kesinti uygulanmıştır.
Refacto AF 2000 IU adlı ilaç için "4.2.27.A-faktörler (1) b) hemofili hastalarında akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde bu amaçla yapılacak ilaç temini için bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir.uygun rapor seçildiğinde ilaç alım tarihi 13.02.2018 olduğundan (raporun geçerli olduğu süre 12/02/2018-14/02/2018)" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Ankara üst kurula sevkine karar verildi.
Brintellix 10 mg 28 tb adlı ilaç için "hastanın reçete tanısı F33.4 ve rapor tanısı F33.0 majör depresyon tanısını içermediğinden ilaç ödenmez" gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır.rapora gerekli teşhis ilave edilerek ödenmesine karar verildi.
Hıbor 3500 IU SC enj. adlı ilaç için "teşhise göre ilaç geri ödeme kapsamında değildir"gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır.gerekli teşhis ilave edilerek ödenmesine karar verildi.
Ignıs 10 mg ve Ignıs 30 mg tb adlı ilaçlar için "doz günlük 15 mg aşamaz"gerekçesi ile kesinti uygulanmıştır.düzeltme yapılamadığı için kesinti uygun bulundu.
Detrusitol 2 mg tb adlı ilaç için "reçete iade edildi oral ifadesi ekletilmemiş" gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır kesinti uygun bulundu.
Plavix tb. adlı ilaç için "raporda iskemik inme belirtilmemiş" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.raporda gerekli düzenleme yapıldığı için ödenmesine karar verildi.