Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

SGK İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçete Kesinti Nedeni SGK İtiraz Komisyonu Kararı (İstanbul) SGK Üst İtiraz Komisyonu Kararı (Ankara)
Colidur tb "hepatik fibrozda ödenmez" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Raporda gerekli düzeltme yapılarak ödenmesine karar verilmiştir.
Ursactive 250 mg kap adlı ilaç için "karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozunda ödenmez" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Raporda gerekli düzeltme yapılmasıyla ödenmesine karar verilmiştir.
Mabthera 100 mg 10 ml 2 flk ve Mabthera 500 mg 50 ml 1 flk adlı ilaçlar için "teşhise göre 8 doz kullanılır" gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Mabthera için nüks Hodgkin hastalığında endikasyon dışı izine gerek duyulmaksızın 8 kür kullanılması sebebiyle Ankara üst komisyona sevkine karar verilmiştir.
Monurol sase adlı ilaç için "idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz kullanılmaktadır" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Monurol saşe dozu için Ankara Üst kurula sevkine oy birliği ile karar verildi.
Xolair flk adlı ilaç için "endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayısı ile geçerlilik süresinin e reçetede belirtilmesi zorunludur. (Madde 4.1.5/7)" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Xolair için endikasyon dışı izin belgesi getirildiğinden ödenmesine karar verilmiştir.
Cimzia 200 mg/ml adlı ilaç için "tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skoruna göre 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır (Madde 4.2.1.C-1/1) rapor içeriği 1.DAS 28:5,9 2.DAS 28:5,0 ilaç güvenlik izlem formu ve hasta onay formu mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup hasta dosyasında mevcuttur (23.07.2018) şeklindedir" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Gerekli düzeltmenin yapılması ile ödenmesine karar verilmiştir.
Xolair flk için "ilacı kullanmakta iken nüks durumlarda tedavinin devamı açısından Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alınması gerekmektedir" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Xolair için kesintinin hatalı olduğuna karar verilmiştir.
"En az 1 yıl süre ile bir beta interferon veya glatiramer asetat tedavisine yanıt vermeyen hastalarda başlanır, 36 haftalık glatiramer asetat kullanımı mevcut" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Fingya için diğer ilaçlara en az bir yıl yanıtsız olduğu, eczacının sistemde 1 yıldan öncesini göremediği ama raporda ilaçların kullanılmış olduğu yazılmıştır. Ankara üst kurula sevk edilmiştir.
Oceral sol için hasta 02/06/2018 ve 04/07/2018 tarihlerinde ilaç almış ve bu devam reçetesi gerekçesiyle "topikal antifungaller bir reçetede en fazla iki kutu yazılabilir, tedavinin devamı gerekli ise devam reçetesi/reçetelerinin dermatoloji uzman hekimi tarafından düzenlenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.'' maddesine istinaden kesinti işlemi uygulanmıştır. Topikal antifungallerde tedavinin devam reçetesini dermatolog yazar gerekçesi ile Ankara üst kuruluna sevk edilmiştir.
Renkli reçetesi manuel olmadığı gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Kurum iç yazışmalarına dayanarak manuel reçeteler için ekinde bulunan renkli reçeteler manuel olarak kabul edilmekte, e reçete olarak kabul edilmemektedir. Manuel reçetenin ekleri de manuel olmalıdır denilmektedir. Ankara üst kurula sevk edilmiştir.
Mabthera 500 mg/50 ml için 'hasta eşzamanlı methotreksat kullanmadığından ilaç ödenmez' gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Mabthera 500 mg/50 ml için rapora dr. tarafından ''methotrexat kullanmıştır ve hasta ilacı kendi imkanları ile almıştır'' beyanına istinaden ödenmesine karar verilmiştir.
Ursactive isimli ilaç 'alkalen reflü gastritte ödenmez' gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Ursactive isimli ilacın bu teşhiste ödenmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Forafine ins kalem iğnesi adlı ilaç için "günde 3 kez insülin kullanıyor" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Yapılan kesintinin doğru olduğuna karar verilmiştir.
Kapeda 500 mg tb adlı ilaç için "ilaçta 21 günde 112 tb şeklinde doz düzeltmesi yapıldı,sistem "Kapeda 500 mg 120 ftb ilacının süresi dolmamış uyarısını verdi," bu nedenle ilaçta kesinti yapılmak durumunda kalındı" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Ankara'ya sevkine karar verilmiştir.Yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
Avalcept 450 mg tb adlı ilaç için "prospektüs endikasyondaki başlangıç kriterlerine göre başlanmamış" gerekçesiyle kesinti işlemi uygulanmıştır.Yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.