Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Tıbbi Malzeme Ödenme Koşulları

SUT KODU MALZEME ALAN TANIMI LİSTE KODU SGK ÖDEME TUTARI KDV TUTARI ÖDENME KOŞULLARI
DO1001VARİS ÇORABI (ÇİFT)EK-3/C-345,50 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenileme süresi 6 aydır.
DO1002ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABIEK-3/C-315,60 TL% 8.00(C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. # Yenileme süresi 6 aydır.
DO1003ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONUEK-3/C-351,00 TL% 8.00(1) Antiembolizm basınç manşonu, derin ven trombozu profilaksisi, lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve komplikasyonlarının tedavilerinde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. (C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. # Yenileme süresi 6 aydır.
DO1006KONUŞMA CİHAZIEK-3/C-3780,00 TL% 8.00(1) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (2) İlgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür. (C) İlgili branşta uzman hekimin bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. # Yenileme süresi 5 yıldır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1007EV TİPİ ASPİRATÖREK-3/C-3325,00 TL% 8.00# 1 defaya mahsus ödenir. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1008NEBÜLİZATÖREK-3/C-3100,00 TL% 8.00(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. (2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir. (3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz. (4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen, a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1?40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2?55 mmhg veya SaO2? 88 olması. b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR?%60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde, c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1? 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR?%60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR?40 olması veya c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. ç)Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz. (6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ?40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2?55 mmHg veya SaO2?88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. # 1 defaya mahsusu ödenir. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1018PULSE OKSİMETRE CİHAZIEK-3/C-391,00 TL% 8.00(1) Pulse oksimetre cihazının bedeli, ev tipi invaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanması gereken veya trakeostomili hastalarda kullanılması halinde Kurumca karşılanır. # 1 defaya mahsusu ödenir. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1022ENÜREZİS ALARM CİHAZIEK-3/C-335,00 TL% 8.00(1) Primer monosemptomatik (gündüz idrar kaçırma şikâyeti olmayan) enürezis nokturnası olan 5 (beş) yaş üzeri hastalarda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere enürezis alarm cihaz bedeli Kurumca karşılanır. # 1 defaya mahsusu ödenir.
OP1000ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR) EK-3/C-210,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1001AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)EK-3/C-280,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1007KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMSİZ YETİŞKİNLER İÇİN EK-3/C-218,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1011CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)EK-3/C-210,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1014YAN BARLI,DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ) EK-3/C-275,00 TL% 8.00(A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1016DİZLİK YÜNEK-3/C-27,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1017DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI) EK-3/C-260,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1023ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİEK-3/C-235,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1024FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ EK-3/C-235,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1025ELASTİK DİZLİKEK-3/C-220,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1026EPİN YASTIĞI EK-3/C-28,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1027FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİKEK-3/C-240,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1028HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ)EK-3/C-212,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1029HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ)EK-3/C-22,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1031KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ EK-3/C-290,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1032KALKANEAL KAP EK-3/C-230,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1048EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT)EK-3/C-226,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1049ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT)EK-3/C-225,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1052 ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)EK-3/C-2100,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır. + Birlikte tabanlık fatura edilemez.
OP1053 KENDİNDEN AFO'LU BOTEK-3/C-2120,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1054PATELLAR TENDON BANDIEK-3/C-240,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1074TRİPOT (ALÜMİNYUM)EK-3/C-237,70 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1106 WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)EK-3/C-250,70 TL% 8.00(E) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1108 WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)EK-3/C-2138,00 TL% 8.00(E) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1111İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİKEK-3/C-2125,00 TL% 8.00(A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 2 yıldır. + Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca bedeli karşılanır.
OP1112İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİKEK-3/C-275,00 TL% 8.00(A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 2 yıldır. + Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca bedeli karşılanır.
OP1118BAŞPARMAK BANDIEK-3/C-214,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1124EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNTEK-3/C-218,20 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır. H
OP1125ELASTİK DİRSEKLİKEK-3/C-214,30 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1126EPİKONDİLİT BANDIEK-3/C-216,90 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1131KLAVİKULA BANDAJI-VALPAU BANDAJI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISIEK-3/C-225,00 TL% 8.00* Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1135OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ EK-3/C-269,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1140SARMİENTO ORTEZİ EK-3/C-2170,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1142STATİK DİRSEK SPLİNTİ EK-3/C-260,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1144STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ EK-3/C-240,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1147STATİK EL SPLİNTİ EK-3/C-230,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1149STATİK PARMAK SPLİNTİ EK-3/C-215,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır. + Her parmak için bir adet Kurumca bedeli karşılanır.
OP1151STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ EK-3/C-2100,00 TL% 8.00(A*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1268DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSEEK-3/C-275,00 TL% 8.00(B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1275SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)EK-3/C-217,00 TL% 8.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1276SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK)EK-3/C-252,00 TL% 8.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1277SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA)EK-3/C-231,00 TL% 8.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1280GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI)EK-3/C-227,00 TL% 8.00(C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1282HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO) EK-3/C-2147,00 TL% 8.00(B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1283LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSEEK-3/C-240,00 TL% 8.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır. H
OP1285LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE EK-3/C-222,10 TL% 8.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1286MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİEK-3/C-250,00 TL% 8.00(C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1287MİNERVA ORTEZİ CTO EK-3/C-2300,00 TL% 8.00(B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır. H
OP1342STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYEEK-3/C-2500,00 TL% 0.00(B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
OP1343 HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYEEK-3/C-21.200,00 TL% 0.00# Yenilenme süresi 5 yıldır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen,
OP1344 PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYEEK-3/C-21.200,00 TL% 0.00# Yenilenme süresi 5 yıldır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen + Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
OP1294TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU EK-3/C-250,00 TL% 0.00(B*) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 3 yıldır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
OP1299YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK EK-3/C-241,00 TL% 8.00(C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 2 yıldır.
OP1300 HAVALI YATAKEK-3/C-2150,00 TL% 8.00(E) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
OP1301HAVALI MİNDEREK-3/C-252,00 TL% 8.00(B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
OP1341 GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTONEK-3/C-222,00 TL% 8.00(C*) İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. # Yenilenme süresi 1 yıldır.
A10000ASPİRASYON KATETERİEK-3/C-41,05 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10004İDRAR TORBASIEK-3/C-40,75 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10005İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.EK-3/C-41,20 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10006İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC.EK-3/C-41,50 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10007İDRAR TORBASI 100 CC.ERKEK İÇİN STERİLEK-3/C-40,05 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10008İDRAR TORBASI 100 CC.KIZ İÇİN STERİLEK-3/C-40,06 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10009SONDA, PREZERVATİFEK-3/C-41,08 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10022ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)EK-3/C-47,80 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10023ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)EK-3/C-47,15 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10024ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTYEK-3/C-46,50 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10031ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)EK-3/C-40,65 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10036KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)EK-3/C-44,73 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10037KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜEK-3/C-46,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10038KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)EK-3/C-44,73 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10039İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)EK-3/C-44,73 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10040İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜEK-3/C-46,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10041İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)EK-3/C-44,73 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10042MACUN, İLEOSTOMİEK-3/C-415,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10043PASTA, KOLOSTOMİEK-3/C-415,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10044ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİEK-3/C-45,82 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10045ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜEK-3/C-46,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10046PASTA, ÜROSTOMİ EK-3/C-415,83 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10047STOMA CAPEK-3/C-46,38 TL% 8.00(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (1) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2 (iki) aylık dozlar halinde stoma kapağı reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10048AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)EK-3/C-42,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10049HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİEK-3/C-41,26 TL% 18.00(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. (2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. (3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. (5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
Primer tanı listesi için tıklayınız.
A10053PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAKEK-3/C-40,55 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10054ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASIEK-3/C-44,85 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10060AİR-WAY ORALEK-3/C-40,30 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10061SET, NEBULİZER, ERİŞKİNEK-3/C-41,35 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10064İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)EK-3/C-419,36 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10066TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)EK-3/C-43,75 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10073MASKE, STANDART CPAPEK-3/C-452,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10074SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)EK-3/C-4182,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10075 MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLIEK-3/C-4243,58 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10076MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİNEK-3/C-4144,30 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10077MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİNEK-3/C-4183,30 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10078MASKE, HAZNESİZ NEBULİZEREK-3/C-41,95 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10079MASKE, HAZNELİ PEDİATRİKEK-3/C-43,58 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10080MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİNEK-3/C-43,64 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10081MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLIEK-3/C-4260,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10082MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN EK-3/C-4260,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10083MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN EK-3/C-4260,00 TL% 8.00# Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10092STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ) EK-3/C-40,40 TL% 8.00(1) Sağlık kurulu raporu ile tanıya uygun öngörülen malzeme adedi kadar steril eldiven bedeli kurumca karşılanır. # Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10118 ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİEK-3/C-40,70 TL% 18.001) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. (2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. (3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. (5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.
A10119ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ
  • HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ
  • SLEEP-SAFE SET PLUS
  • PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN
EK-3/C-48,95 TL% 8.00 DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz.
A10120ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK)
  • SLEEP-SAFE SET PAED
  • HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ
EK-3/C-48,95 TL% 8.00DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz.