Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Sözleşmeler

 

SGK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 
 İLK KEZ SÖZLEŞME YAPACAKLAR İÇİN

Kurumla ilk kez sözleşme yapacak meslektaşlarımızın sözleşme formlarını Odamızdan aldıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat Kuruma giderek sözleşme yapacaklardır.

1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

2. Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte)

3. Eczane ruhsat ve sertifikasının aslı ve fotokopisi (Kimlik ve ruhsatta soyadı farklılığı varsa buna ilişkin evrak/evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ilamı gibi)

4. Ruhsat teslim tutanağı örneği

5. İmza beyannamesi aslı

6. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme formu

7. Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yılın satış hasılatını gösteren onaylı Ek-5 formu (ıslak imzalı) veya e-devlet üzerinden alınan hasılat formu (e-devletten alınmışsa ıslak imza zorunlu değildir.) (yeni açılan eczaneler hariçtir) (EK-5 formu için tıklayınız)

8. Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

9. Eczacı odasından alınacak yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi

10. Eczane Güncel Bilgi formu (Form için tıklayınız)

11. SGK Ödemelerinin yatırılacağı banka hesabına ait cüzdan fotokopisi

12. Sigortalı personel çalıştıran eczacılarımızın işyeri tescil numaraları.

13. Kaşe

14. Devir alan eczacılar için; devreden eczacının dilekçesi ve devir sözleşmesi örneği

      Devir eden eczacının eczane kapanış işlemi, devir alan eczacının ruhsatını teslim aldığı tarih itibari ile yapılmaktadır. Bu nedenle devreden eczacıların       bu durumu bir dilekçe ve ruhsat teslim tutanağı ile birlikte kuruma bildirmeleri gerekmektedir.

15. Adli sicil kaydı. (e-devlet üzerinden alınabilir)

 HERHANGİ BİR NEDENLE (ASKERLİK, EĞİTİM, SEYEHAT V.B.) ECZANEYE MESUL MÜDÜR ECZACI ATANMASI HALİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER

1. Mesul müdür atayan eczacının dilekçesi

2. Mesul müdürlük belgesi

3. Mesul müdürlük belgesinin teslim tutanağı

4. Mesul müdür eczacının kimlik fotokopisi

5. Eczacı Odasından mesul müdür eczacı için "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi

6. Mesul müdür eczacının imza beyannamesi aslı

7. Ortak kaşe (eczacı adı ve mesul müdür eczacı adı olmalı)

8. Mesul müdür adli sicil kaydı. (e-devlet üzerinden alınabilir)

 ECZACININ VEFAT ETMESİNİ TAKİBEN ECZANENİN VERESE ECZANE OLARAK DEVAM ETMESİ HALİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER

1. Dilekçe

2. Verese eczane ruhsatı aslı ve fotokopisi

3. Ruhsat teslim tutanağı fotokopisi

4. Mesul müdürlük belgesi aslı ve fotokopisi

5. Mesul müdürlük belgesi teslim tutanağı fotokopisi

6. Varis ve mesul müdürün imza beyannameleri aslı

7. Varis ve mesul müdürün kimlik fotokopileri

8. Vefat eden eczacı ve mesul müdür eczacı için Eczacı Odasından "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi

9. Vergi dairesinden onaylı bir önceki yılın satış hasılatını gösteren form

10. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme formu

11. Eczane Güncel Bilgi Formu (Form için tıklayınız)

12. SGK ödemelerinin yatırılacağı banka hesabına ait cüzdan fotokopisi

13. Ortak kaşe (varis adı ve mesul müdür eczacı adı olmalı)

14. Mesul müdür adli sicil kaydı. (e-devlet üzerinden alınabilir)